SusannaKoivula Minkä kirjoitin, sen kirjoitin.

Yle, sukupuoliroolit ja Aito avioliitto ry

Yle 12.9.2018 uutisoi koulujen opetussuunnitelmasta ja sukupuolirooleista otsikolla:”Eläköön feminiiniset pojat, machotytöt ja kaikki siltä väliltä” – koulut purkavat nyt vanhoja sukupuolirooleja, eikä se miellytä aivan kaikkia Uusi opetussuunnitelma velvoittaa koulut antamaan opetusta ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. Se on lisännyt Setan koulutusten kysyntää, mutta herättää myös vastustusta.”

Luin uutisen erityisellä mielenkiinnolla, koska jutun toimittaja oli lähestynyt Aito avioliitto -yhdistystä pyytämällä kommettia tekeillä olevaan artikkeliin. En nyt liioittele kertomalla, että olisin hämmästänyt artikkelin luettuani (en ollut), kun huomasin, ettei siinä oltu huomioitu lainkaan vastaustani. Artikkelissa sen sijaan väitettiin virheellisesti ”Aito avioliitto ry:n kaltaisten Seta-vastustajien” näkevän ongelmallisina puheet feminiinisistä pojista ja machotytöistä.
 

Seta ry:n edustajalta kysyttiin:

”Entä kieltäisittekö esimerkiksi ”poikamaisista” harrastuksista pitävää ja tytöistä kiinnostunutta poikaa olemasta sitä mitä on? – Ei missään nimessä. Eläköön machopojat ja eläköön feminiiniset tytöt. Mutta eläköön myös feminiiniset pojat ja machotytöt. Ja kaikki siltä väliltä. Aito avioliitto -yhdistyksen kaltaisten Seta-vastustajien mukaan tällainen puhe vain lisää nuorten hämmennystä omasta sukupuoli-identiteetistään. Setan mukaan asia on päin vastoin.”

Yle korjasi uutistaan oikaisupyyntöni pohjalta. Nyt uutisessa lukee: ”Aito avioliitto -yhdistyksen kaltaisten Seta-vastustajien mukaan puhe siitä, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi, vain lisää nuorten hämmennystä omasta sukupuoli-identiteetistään. Setan mukaan asia on päin vastoin. ”

Näen hyödylliseksi laittaa oikaisupyynnön tähän julkisesti luettavaksi, koska se avaa yhdistyksen kantaa sukupuolirooleihin liittyen.

Hei, Pyydän oikaisemaan pikaisesti uutisessa esiintyvän väärän väitteen, joka on täysin perusteluja vailla. Artikkelissa väitetään, että Aito avioliitto ry:n mukaan puhe feminiinisistä pojista tai machotytöistä hämmentäisi oppilaita. Näin yhdistys ei ole missään todennut. Päinvastoin olemme korostaneet sitä, että tilaa on oltava erilaisille tytöille ja pojille.——https://yle.fi/uutiset/3-10393944

Aito avioliitto ry näkee, että puheet siitä, että sukupuolia olisi enemmän kuin kaksi tai että sukupuolen voisi itse valita, lisäävät nuorten hämmennystä koskien sukupuoli-identiteettiä. Aito avioliitto ry korostaa useissa artikkeleissa, Aito avioliitto -radio-ohjelmissa ja kouluille suunnatussa kouluesitteessä tätä: On erilaisia tyttöjä ja poikia ja jokainen saa olla sellainen tyttö tai sellainen poika kuin on.


Kouluesitteessämme: ”Oppaassa (Tasa-arvotyö on taitolaji) vääristetään käsite moninainen selittämällä, että sukupuoli on monia (enemmän kuin kaksi). Opas korostaa, että jokaisella, myös lapsella, on oikeus itse määritellä sukupuolensa sen mukaan, mitä hän kokee tai tuntee olevansa. ymmärrän sukupuolen moninaisuuden eri tavalla. Koululuokassa on runsaasti moninaisuutta, mitä esiintyy niin tyttöjen kuin poikien keskuudessa. On hyvin monenlaisia tyttöjä rauhallisista nukeista pitävistä railakkaisiin poikien kanssa jalkapalloa pelaaviin ja puissa kiipeileviin hurjapäihin ja hyvin monenlaisia poikia herkistä vilkkaisiin ja rohkeisiin seikkailijoihin”, Tepora kirjoittaa.”

Terv. Susanna Koivula, Aito avioliitto ryOn harmillista, että Ylen artikkelissa ei tuoda esille vanhempien oikeuksia ja sitä, että Opetushallituksen pääjohtaja on kesällä 2018 selkiyttänyt linjausta sukupuolen moninaisuus-käsitteen velvoittavuudesta.

Tässä kommenttini Ylen toimittajalle, artikkelin tekovaiheessa.

Kiitos yhteydenotosta! Kriittiset äänenpainot koulujen seksuaali- ja sukupuolikasvatuksen sisällöstä tulee avoimin mielin kuulla Opetushallituksessa. Olen kuullut monilta oppilaiden vanhemmilta, ettei koulun opetus sukupuolesta vastaa kodin näkemyksiä eikä se perustu yksin tietoon. Kouluissa on opetettu sukupuolen moninaisuus-aatetta,mikä kiistää sukupuolen biologisen perustan ja minkä pohjalta opetetaan, että olisi mahdollista valita oma sukupuoli.

Aito avioliitto ry pitääkin tärkeänä, että sukupuolesta opetetaan tiedon pohjalta ja että koulujen seksuaali- ja sukupuolikasvatuksessa kunnioitetaan vanhempien oikeutta kasvattaa lapsiaan oman vakaumuksensä pohjalta. Tyttöjen kasvua naisiksi ja poikien kasvua miehiksi tulee koulun taholta tukea. Vanhemmat toivovat lapsilleen kasvurauhaa, jotta sukupuoli-identiteetin kehitys saisi edetä häiriöittä.

Sukupuolen moninaisuus-ideologia nostattaa epäilyksiä omasta sukupuolesta ja sukupuoli-identiteetistä.Sukupuoli-identiteettiin liittyvä oireilu on lisääntynyt nuorilla, erityisesti tytöillä,mihin tulee suhtautua vakavasti.


Nuorten tyttöjen transsukupuolisuustutkimukset ovat moninkertaistuneet Valtaosa alaikäisistä transtutkimuksiin hakeutuneista on tytöiksi syntyneitä. Lähetteiden määrä on kuudessa vuodessa nelinkertaistunut.” https://yle.fi/uutiset/3-9418337

Aito avioliitto ry on käynyt kirjeenvaihtoa Opetushallituksen kanssa Tasa-arvotyö on taitolaji -oppaasta ja pyytänyt selkiyttämään käsitteitä (mm. sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti). Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen 29.6.2018 kirjallisessa vastauksessaan yhdistykselle: ”Sukupuolen moninaisuus-käsite ei sisälly opetussuunnitelman perusteiden eri oppiaineiden tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä määrääviin osiin.” ja ”Tasa-arvo on taitolaji-opas on tarkoitettu kouluille tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyön tueksi, se ei sisällä velvoittavia määräyksiä.” 

Sukupuolen moninaisuus-käsitettä ei tarvitse kouluissa käyttää.

Perusopetuslain 3 §:n mukaan opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. Lasten vanhemmilla on oikeus varmistaa lapselleen oman vakaumuksensa mukainen kasvatus ja opetus (Euroopan ihmisoikeussopimus 1 lisäpöytäkirja 2 artikla). Lapsen vanhemmalla on päävastuu lapsen kasvatuksesta. Seksuaalioikeuksista puhuttaessa pitää muistaa, ettei seksuaalioikeudet täytä perus- tai ihmisoikeuksien määritelmää; ne eivät ole perustuslaissa tai kansainvälisissä ihmisoikeuksissa turvattuja oikeuksia. Oppilaalla ei ole velvoitetta osallistua Seta ry:n aatteelliseen seksuaali- ja sukupuolikasvatukseen. Koulujen seksuaali- ja sukupuolikasvatus voidaan järjestää ilman ulkopuolista tahoakin.

Vanhempi voi ilmaista koululle kantansa esimerkiksi Aito avioliitto -yhdistyksen peruskoululomakkeella ”Vanhempien kannanotto koulujen sukupuoliopetukseen.” Koulujen opetuksessa tulisi näkyä myös aito moniarvoisuus, esimerkiksi lukuisat suomalaiset näkevät avioliiton edelleen vain miehen ja naisen välisenä liittona, eikä siinä ole mitään epätavallista tai pahaa. Koulujen perhettä koskevassa opetuksessa tulisi aina myös tuoda esille tutkimustietoon perustuen, että lapsen paras lähtökohta on kasvaa oman äitinsä ja isänsä muodostamassa ehyessä avioliitossa. Oppilaiden etu on saada tietää, millainen perhemuoto turvaa parhaiten lapsen oikeudet.


Ystävällisin terveisin Susanna Koivula Aito avioliitto ry:n puheenjohtaja
 

Emme ole siis huolissamme pinkkiin pukeutuvista pojista, kutovista kundeista tai taistelulajeja harrastavista tytöistä.Koulujen sukupuolta koskevassa opetuksessa mennään metsään, jos tieto vaihdetaan ideologiaan. Sukupuoli on ihmisen biologinen, muuttumaton ominaisuus. Se on fakta, jota kouluissa ei voi eikä saa ohittaa.

Aito avioliitto ry ei ole jokin hyvän vastustaja, kuten Setan vastustajaksi maalaamisella yritetään viestiä lukijalle.Seta ry:n sukupuolikäsityksen kriittinen tarkastelu ei ole ilkeämielistä vastustamista, vaan vastuullista toimintaa. Ei ole yhdentekevää,mitä kouluissa opetetaan sukupuolesta ja sukupuoli-identiteetistä.

Koulujen henkilökunnan ja vanhempien kannattaa olla kärryillä siitä, mitä sateenkaariliikkeen edustajat kiusaamisen ehkäisyn ja erilaisuuden nimissä haluavat myydä oppilaille. Lapsen sisäistä eheyttä ei saa rikkoa ”hyvillä aikomuksilla”. Aito avioliitto ry suhtautuu kriittisesti sellaisiin kouluvierailutunteihin, joissa kyseenalaistetaan biologiaan perustuva sukupuolikäsitys. Sukupuoli ei ole ihmisen sisäisen kokemuksen tai sosiaalisen ympäristön muokkaama ominaisuus. Yhä useammat oppilaat ovat hämmentyineitä siitä, ovatko he tyttöjä vai poikia, vai kenties jotain aivan muuta.

Aiemmin itsestäänselvästä asiasta, sukupuolesta, tehdään kouluissa valtava numero. Nykyään pitää ihan ”kouluttaa” opettajia ja oppilaita ”ymmärtämään” mikä on sukupuoli.. niin hullunkuriseksi on tämä aika mennyt. 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (54 kommenttia)

Käyttäjän SusannaKoivula kuva
Susanna Koivula

Huomaa Yle:n uutisessa mainittu erikoinen Seta-vastustaja -termi.
”Aito avioliitto -yhdistyksen kaltaisten Seta-vastustajien”

Mieleeni nousee neuvostovastaisuus-termi.
”Neuvostovastaisuus tarkoittaa Neuvostoliittoa kohtaan kriittiseksi tai vihamieliseksi tulkittua toimintaa tai mielipiteitä.”
https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Neuvostovastaisuus

Käyttäjän EeroPyykkl kuva
Eero Pyykkölä

Noh, oletko Seta-vastainen? Voisiko Kristillisdemokraattisessa yhteiskunnassa toimia Seta? Miten homot pakotettaisiin "eheytymään"?

Käyttäjän SusannaKoivula kuva
Susanna Koivula

Voisiko seta-sertifioidussa yhteiskunnassa toimia kristillisdemokraatti?
Oletko neuvosto-vastainen, muinoin kysyttiin.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Seta mainitaan usein Aito avioliitto-yhdistyksen tiedotteissa ja kannanotoissa nimenomaan vastustettavana järjestönä, joten sillä perusteella tuo nimike on varmaankin otettu käyttöön.

Aito avioliitto-yhdistyksen alkuperäinen perustaja ja ensimmäinen pj. on suoraan todennut Setan päävastustajakseen :

https://www.suomenperusta.fi/ajatus/aidon-avioliit...

"SETA:lla on yli 40 vuoden etumatka, mutta mikään ei estä Aito avioliitto ry:tä kuromasta etumatkaa umpeen hyvinkin nopeassa aikataulussa. Tarvitaan vain oikeita ihmisiä ja kovasti työtä."

Käyttäjän SusannaKoivula kuva
Susanna Koivula

Ei kaikki järjestöt aja samoja asioita. Onko siinä jotain kummallista?

Aito avioliitto ry on kritisoinut Seta ry:tä näiden kouluvierailuiden sisällöstä ja ei jaa heidän poliittisia näkemyksiään mm.translaista.

Mutta ei kukaan puhu MLL-vastustajistakaan,jos joku kritisoisisi sen toimintaa. Sellainen on ihan höperöä toimintaa että puhutaan se ja se järjestö-vastustajista..

Oikein on ensimmäinen pj todennut siitä, että SETA:lla on pitkä historia, ja se näkyy juurikin vaikka näissä kouluvierailuissa.
Seta käy kouluilla opettamassa lapsille, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #15

Sexpo kouluttaa myös seksuaalikasvattajia kohderyhminään mm. opettajat ja nuorisotyöntekijät, käsittääkseni Sexpo:n koulutusmateriaali limittyy Setan aineiston kanssa...

Aito avioliitto-yhdistyksellä on kieltämättä aloittelijana haasteellinen asema nousta johtavaksi seksuaalikasvatuksen asiantuntijaksi lukuisten jo vakiintuneiden järjestöjen takaa, mitä tavoitteen saavuttamista ei lainkaan helpota mm. oman opetusmateriaalin puuttuminen. (Raamattu ei kelpaa valtakunnalliseksi seksuaalikasvatuksen oppaaksi, koska negatiivinen uskonnonvapaus)

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

"Seksuaalioikeuksista puhuttaessa pitää muistaa, ettei seksuaalioikeudet täytä perus- tai ihmisoikeuksien määritelmää; ne eivät ole perustuslaissa tai kansainvälisissä ihmisoikeuksissa turvattuja oikeuksia. "

No, no. Seksuaalioikeudet ovat keskeisiä ihmisoikeuksia :

https://www.unfpa.org/comprehensive-sexuality-educ...

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen

#3: ”Seksuaalioikeudet ovat keskeisiä ihmisoikeuksia”

-> Mitä ihmettä tuo lause tarkoittaa? Keskeisiä? Ihmisoikeussopimukset tulee Suomessa ja käytännössä muuallakin ratifioida, eli saattaa valtionsisäisesti voimaan parlamentissa. Tarkoitatko siis, että eduskunnassa on juuri hyväksytty jotain ”seksuaalioikeuksia” vai mitä Antikainen yrität tuolla tarjoamallasi linkillä osoittaa?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Seksuaalioikeuksien jäädessä toteutumatta muutkaan ihmisoikeudet eivät täyty.

Seksuaalioikeuksiin kuuluu mm. oikeus muodostaa suhteita ja avioitua.

Linkillä viittaan asiayhteyteen sopivaan tekstiin, joka kannattaa jokaisen lukea ajatuksen kanssa.

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #8

#8: Nuo ovat enimmäkseen vain sinun omia väitteitäsi ja uskomuksiasi. Ihmissuhteiden solmiminen ja avioituminen ovat normaalia elämää. Tuskin sinun kuitenkaan kannattaa väittää, että ihmisoikeusjärjestelmä sisältää jotain sellaista mitä siellä ei oikeasti ole.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #9

Oikeus sokmia ihmissuhteita ja avioitua sekä oikeus perhesuunnitteluun ovat ihmisoikeussopimusten kautta Suomeakin sitovia ihmisoikeuksia.

Tässä vähän lisää luettavaa tiedonjanoisille janhusille :

https://www.amnesty.fi/tyomme/teemat/seksuaalioike...

http://www.ihmisoikeudet.net/ihmisoikeudet/seksuaa...

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #13

#13: ”Oikeus solmia ihmissuhteita ja avioitua sekä oikeus perhesuunnitteluun ovat ihmisoikeussopimusten kautta Suomeakin sitovia ihmisoikeuksia”

-> Tämä on itsestään selvää, joten en usko, että tällaisen asian kertominen tarjoaa kenellekään uutta tietoa. Nähdäkseni postauksesi eivät liity mitenkään tämän blogin aiheeseen.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #16

Koivula väittää blogissaan, etteivät seksuaalioikeudet olisi Suomea sitovia ihmisoikeuksia. Oikeus päättää avioitumisesta on sekä ihmisoikeus että myös seksuaalioikeus.

"
Seksuaalioikeudet
Seksuaalioikeudet koskevat kaikkia ihmisiä samanvertaisesti. Niillä tarkoitetaan kaikkien yksilöiden ja parien oikeuksia päättää tietoisesti ja vastuullisesti omaan seksuaalisuuteensa liittyvistä asioista. Näitä asioita ovat esimerkiksi läheisten suhteiden solmiminen, avioituminen ja lasten saaminen ja ajoitus."

Käyttäjän SusannaKoivula kuva
Susanna Koivula Vastaus kommenttiin #8

Ns.Seksuaalioikeuksien varjolla sateenkaariliikkeen edustajat haluaisivat esim. tuputtaa koulupäivän aikana lapsille omaa käsitystään seksuaalisuudesta ja sukupuolesta, jopa välittämättä vanhempien oikeudesta evätä tuollainen.
Hyvä vaan, ettei seksuaalioikeuksien vetoaminen ohita vanhempien laillisia oikeuksia.

Seksuaalioikeudet on tekaistu termi, jolla voidaan yrittää oikeuttaa ihan mitä vaan. Mitä jos polyamorikko haluaa naimisiin, eikö hänen seksuaalioikeudet Suomessa toteudu?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #12

Vanhempien ideologinen vakaumus ei toisaalta ohita opetussuunnitelmaa - vakaumuksellisuuteen vedoten ei voida mitätöidä lapsen oikeutta saada kehitysvaiheeseensa sopivaa opetusta ja tietoa sukupuolisuudesta ja seksuaalisuudesta.

Polyamorikko voi jo nyt avioitua ja jatkaa mielellään puolisonsa suostumuksella monisuhteista elämää - avioliiton ulkopuoliset seksisuhteet eivät Suomessa ole laittomia...

Käyttäjän SusannaKoivula kuva
Susanna Koivula Vastaus kommenttiin #17

Vanhemmilla on oikeus kasvattaa lastaan vakaumuksensa pohjalta. Lapset eivät ole sateenkaariliikkeen, vaan vanhempiensa.
Vanhemmat päättävät myös lastensa seksuaalisuutta ja sukupuolta koskevan opetuksen laadusta. On röyhkeää, miten sateenkaariliikkeiden järjestöt väheksyvät vanhempien oikeutta ja irrottaisivat lapset vanhempiensa kasvatuksesta, antaakseen heille omansa -jos vain saavat siihen mahdollisuuden.

Tarkennan: mitä jos polyamorikot haluaisivat solmia keskenään ryhmäavioliiton? Esim. Kolme henkilöä.
Ei se onnistu.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #24

Vanhemmilla ei ole omistusoikeutta lapsiinsa - ja se kotoa omaksuttu vakaumuksellisuuskin usein karisee siinä vaiheessa, kun lapsi tutustuu muun ympäristön tiedolliseen tarjontaan ja reflektoi sitä identiteettinsä mukaisesti.

Juridisesti ryhmäavioliittoa ei tosiaankaan ole mahdollista solmia, ihmisoikeuksien periaatteellisessa julistuksessa ja sen jälkeen tehdyissä ihmisoikeussopimuksissa avioituminen tulkitaan myös parisuhteen virallistamiseksi.

Käyttäjän SusannaKoivula kuva
Susanna Koivula

Linkkasit kokonaisen sivuston, voisit vaikka poimia sieltä sitaatin tai pari? Ja sitten perustella, jos olet eri mieltä seksuaalioikeuksien perustasta.

Monenlaista lobbaajaa on ”seksuaalioikeuksien” puolesta.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

YK ja Ihmisoikeusliitto asettuvat tässä asiassa puolelleni.

Käyttäjän SusannaKoivula kuva
Susanna Koivula Vastaus kommenttiin #18

Ihmisoikeusliitto on poliittisesti motivoitunut toimija, kansikuvassa ollaan Prideilla.

YK:n selän taakse on helppo mennä, mutta mitä tuokin tarkoittaa lopulta? YK:ssa on vahva sateenkaariliikkeen lobbaus vaikuttamassa. Ns.Seksuaalioikeudet eivät ylitä esimerkiksi ilmaisunvapautta, vanhempien oikeutta olla lastensa pääkasvattajia, uskonnonvapautta jne..

Seksuaalioikeudet on epämääräinen termi, jopa abortin väitetään kuuluvan niihin.

Käyttäjän RaimoTossavainen kuva
Raimo Tossavainen

Susanna Koivula. Entäs jos itse kuuluisit sukupuoliseen vähemmistöön, niin vastustaisitko sittenkin vähemmistön ajamia asioita. Olisitko samaa mieltä Aito Avioliitto Ry;n kanssa.

Käyttäjän SusannaKoivula kuva
Susanna Koivula

Sukupuolien määrä ei ole riippuvainen kenestäkään yksilöstä. Niitä on aina kaksi.
Puolustaisitko sinä Aito avioliitto ry:n ajamia asioita, jos et olisi sinä? (Kysymystäsi mukaillen.)
Harvapa tietää mitä mieltä olisi, jos olisi joku muu kuin on..

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Tässä nousee esille ihmisyyttä olennaisesti luonnehtiva tekijä - erilaiset todellisuuskäsitykset siis kilpailevat keskenään kulttuurievoluutiossa ja parhaiten perusteltu todellisuuskäsitys siirtyy sosiaalisten yhteisöjen tiedoksi. Sinä käsität sukupuolen kaksijakoisena olemuksellisuutena ja esimerkiksi minä käsitän sukupuolen moninaisena ilmiönä...

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen Vastaus kommenttiin #11

Marxin mukaan asia määräytyy tuotantosuhteiden mukaan. Talous määrää ideologiaa, ei päinvastoin. Kommunismissa ei tarvita sukupuolen käsitettä lainkaan. Onkos tullut luettua Pääoma I ja II ?

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #25

Totta, esimerkiksi F.Engels osoittaa teoksessaan "Perheen, yksityisomaisuuden ja valtion alkuperästä" kiistattomasti perhemuotojen kehityksen seuraukseksi tuotantosuhteiden muutoksista: verisukulaisperhe, ryhmäperhe, parittaisperhe, yksiavioinen perhe ja vapaaseen romanttiseen suhteeseen perustuva perhe.

Marksilaisuuden klassikot eivät liene juurikaan käsittelleet sukupuolten moninaisuutta mutta esittivät toki perusteellisesti kuinka sukupuoliroolitus sekä työn- ja omaisuuden jako on kehittynyt "tuotantosuhteiden funktiona".

Voisimme varmaan tarkastella tuolta pohjalta myös sukupuolen määrittelyn tarvetta mahdollisissa tulevaisuuksissa. Kommunismissa ei varmaankaan pitäisi olla tarvetta omaisuuden ja työn erittelyyn sukupuolen mukaan. Pyritäänhän siitä jo eroon täällä kapitalismissakin vaikka "vanha maailma" pistääkin hanttiin. Tarvehan on perustunut lähinnä perintöoikeuden järjestämiseen mahdollisimman luotettavasti isältä hänen omille pojilleen aiemman varman äiti-suhteen asemasta sen jälkeen kun siirryttiin karjanhoitoon ja maanviljelyyn ja ne muodostuivat miesten maailmaksi.

Käyttäjän RaimoTossavainen kuva
Raimo Tossavainen

Esitin aivan selkeän kysymyksen, johon voi antaa myös selkeän vastauksen. Siis jos itse tykkäisit parisuhdemielessä naisista, niin ajaisitko samalla asioita kuin mitä nytkin teet.
Ihan selkeä kysymys.

Tarkoitettu kohtaan 5

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Onko Taivaassa sukupuolia? Ei kai sieluilla ole mitään biologisia rasitteita? Jos sukupuolia on vain kaksi, mitä sukupuolta jumalasi on?

Käyttäjän SusannaKoivula kuva
Susanna Koivula Vastaus kommenttiin #27

Ei nämä kysymykset liity blogitekstiin.

Kristinuskosta jos haluaa oppia, niin eiköhän se periluterilaisessa maassa onnistu ihan itsenäisestikin.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Koivula on esittänyt blogiinsa eritavalla mukailtuna yhtä ja samaa teemaa useita kertoja:
"Sukupuoli on ihmisen biologinen, muuttumaton ominaisuus. Se on fakta, jota kouluissa ei voi eikä saa ohittaa."

Kaikki tietävät, että Koivula on väitteessään väärässä, sukupuolen vaihtaneita on satoja Suomessakin. En ihmettele yhtään, ettei Koivulan tekstejä oteta huomioon kirjoitettaessa sukupuolisuudesta. Minun mielestäni Aito Avioliitto ry on hyvä sulkea yhteiskunnallisen keskustelun ulkopuolelle. Ainakin lapsia on suojattava tosiasioihin perustumattomalta suvaitsemattomuudelta.

Käyttäjän SusannaKoivula kuva
Susanna Koivula

”Kaikki tietävät, että Koivula on väitteessään väärässä”. Aika hauska yleistys. Kiitos!

Sukupuolen vaihtaminen on mahdotonta. Sukupuolen ns. Korjausleikkauksissa ei muuteta sukupuolta: Kromosomit määrittelevät sen onko ihminen nainen tai mies. Ihminen voi muokata kehoaan vastaamaan sukupuoli-identiteettiään, mutta se on kaikki ulkoista. Mikään leikkaus tai hoito ei tee naisista miehiä tai miehistä naisia.

Olet innokas rajoittamaan yhteiskunnallista keskustelua.

Yhteiskunnnallisen keskustelun piiriin kuuluu eriävät näkemykset, se on osa demokratiaa.

On täysin suvaitsevaista suvaita sitä biologista todellisuutta, jota emme pääse pakoon.

Käyttäjän TeppoRaininko kuva
Teppo Raininko

Minustakin kaikki kanssani eri mieltä olevat pitäisi sulkea yhteiskunnallisen keskustelun ulkopuolelle.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Sukupuoli on täysin määrittelykysymys; ihmisen yhteiskunnat ovat luoneet tämän käsitteen - ihminen luokittelee, ei luonto. Engels oli siinä mielessä täysin oikeassa, jotta jos ei yhteiskunnassa oikeuksien ja velvollisuuksien välillä tehdä mitään eroa, niin ei ei silloin tarvita mitään sukupuolijakoa, kts. https://www.marxists.org/suomi/marx-engels/1884/pe...

Henkilökohtaisesti en haluaisi puhua homoseksuaaleista tai mistään seksuaaleista, koska kyse on vain seksuaalisuuden eri muodoista; samasta ihmislajista on kysymys. Miksi tarvitaan jotakin sukupuolten moninaisuutta, kun koko sukupuolen käsite on ihan tarpeeton. Homos sapienseja tässä ollaan kaikki; koulussa pitäisi opettaa, jotta ihmiset olkoot sellaisia, kuin haluavat. Mitä sillä sukupuolen käsitteellä tehdään, jos yhteiskunnassa ollaan tasa-arvoisia?

Käyttäjän SusannaKoivula kuva
Susanna Koivula

Sukupuoli on määritelmällisesti hyvin selkeä. Ei siitä tarvitsisi juurikaan puhua, sillä ihminen on nainen tai mies, vaikka emme sanoisi sanaakaan.

Käyttäjän mmarttila kuva
Markku Marttila Vastaus kommenttiin #31

Roposen argumentaatiotasoa mukaillen, siis nimenomaan lääkäri Roposen, häneltä voisi samantien tiedustella, oletko limanuljaska.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen Vastaus kommenttiin #33

Kyllä minä käsitykseni mukaan ole nisäkäs; minulla on nisät!

Hyvää nisäilyä vaan!

Käyttäjän HenteriVirkkula kuva
Henteri Virkkula

"Sukupuoli on täysin määrittelykysymys; ihmisen yhteiskunnat ovat luoneet tämän käsitteen - ihminen luokittelee, ei luonto."
----------
On hyvin vaikea ymmärtää mitä tällä tarkoitat.

Tarkoitatko, että sukupuolen käsite, kuten kaikki muukin "henkinen" marxin teoriassa, on yhteiskunnallisten tuotantosuhteiden "tuotetta" ja sellaisena näennäistä, ja tästä syystä se voisi sisältää mitä tahansa?

En itse sanoisi, että marxin teorian puitteissa olisi mahdollista väittää sukupuolen olevan "täysin määrittelykysymys". Henkinen ylärakenne tuotetaan konkreettisessa, materiaalisessa prosessissa ja se on alisteinen tälle prosessille, sitä palveleva. Kärjistäen voisi sanoa, ettei "täysiä määrittelykysmyksiä" ole olemassakaan. En millään näe, kuinka näistä lähtökohdista käsin homo sapiens -lajin sukupuolen käsite ei nojaisi vahvasti biologispohjaisiin eroihin lajin urosten ja naaraiden välillä.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Pointti on se, että sukupuolen määrittelyn tarve perustuu vain yhteiskunnan rakenteeseen, so. ylärakenteeseen. Jos lainsäädäntö ei mainitse sukupuolta lainkaan, ei sen määrittelyä oikeastaan välttämättä tarvita missään, paitsi ehkä urheilussa.

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #50

#50: Nyt on kuitenkin näin, että molemmat sukupuolet mainitaan lainsäädännössä, samoin erilaiset sukupuolikiintiöt muun muassa julkisen hallinnon tehtävissä. Mitään muutosta asian suhteen ei liene tapahtumassa.

Käyttäjän HenteriVirkkula kuva
Henteri Virkkula Vastaus kommenttiin #50

Se on väärä pointti.

Sukupuolen määrittelylle yksinomaan ylärakenteen sisällä ei ole ollut mitään erityistä "tarvetta" (miksi olisi?), koska materiaalisen prosessin tasolla sukupuolten fyysiset ja psyykkiset erot ovat havaittavia, todellisia ja merkittäviä. Sukupuoli on varmuudella niitä kaikkein vähiten näennäisiä käsitteitä, jotka esiintyvät ylärakenteessa; sen yhteys materiaaliseen on likipitäen aukoton. (vrt. esim. onnellisuus, jumala, tieto jne.) Sukupuoli on kaikkien erottelujen äiti.

Sinulla olikin itsellesi tuossa hyvä vihje: niin, miksi määritellä sukupuoli urheilussa? (Tämäkin on hieman hassu kysymys, koska sukupuoli on jo määritelty; se on tullut määritellyksi omasta todellisuudestaan käsin. Kysymys on enemmänkin "urheilun" määrittämisestä.)

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #57

Virkkula sotkee käsitteitä. Sukupuolen määrittely on eri asia kuin fyysiset tai mentaaliset erot yksilöiden välillä.

Puhuessamme sukupuolen määrittelystä me puhumme erottelusta sukupuolten välillä työnjaon, omistamisen, sosiaalisten oikeuksien y.m. suhteen. Se edellyttää, että kullekin yksilölle määrätään joku sukupuoli ja niistä pidetään kirjaa jotta oikeuksia ja velvollisuuksia voidaan valvoa. Roponen käsittääkseni viittasi sellaisten erittelyjen tarpeeseen yhteiskunnan ylärakenteessa. Kyseessä on historiallinen jatkumo joka on lähtenyt tarpeesta tunnistaa jälkeläisensä ja vahtia heidän perintöjään. Jatkumo on pitkä ja muutokset siihen tulevat aina hieman hitaasti ja jähmeästi suhteessa niiden aiheuttajien muutoksiin.

Nyt olemme päässeet huomaamaan, siis osa meistä, kuinka tuollainen a) jaottelu kahteen luokkaan ja b) siihen pakottaminen on joskus ja joidenkin kohdalla silkkaa mieli- ja väkivaltaa. Ja hyvät ihmiset haluavat sen lopettaa, etenkin kun yhä harvempi yhteiskunnallisen todellisuuden seikka sellaista vaatii.

P.s. Mitä urheiluun tulee niin nykymuodossaan se on seurausta muinaisten kreikkalaisten sotilaiden harjoitteista. Tuolloin perhemuotona oli jo yksiavioinen patriarkaatti jossa naisen asema oli alistettu palvelijaksi ja lasten lasten synnyttäjiksi. Heillä ei ollut edes oikeutta seurata urheilua saati urheilla itse. Emme ole edes siitä päässeet vielä tasa-arvoon.

Käyttäjän HenteriVirkkula kuva
Henteri Virkkula Vastaus kommenttiin #58

Jos näin, niin on mielestäni aiheellista kysyä, ovatko nuo luettelemasi prosessit sinällään sukupuolen määrittelyä. Katson, että nuo kaikki edellyttävät sukupuolen käsitettä jo määriteltynä ts. ne ovat sukupuolia erottelevia prosesseja.

Eihän esim. työnjaossa sinällään määritetä sukupuolta. Pääoman voitonmaksimointi johtaa luonnollisesti sellaiseen työnjakoon, jossa havaitaan sukupuolten jakautuvan erilaisiin tehtäviin perustuen biologispohjaisiin eroihin lajin urosten ja naaraiden välillä.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #59

Nyt oli kai enemmänkin puhe yksilöiden sukupuolen määrittelystä eikä niinkään sukupuolikäsitteen määrittelystä. Toki sekin on tuon yksilön määrittelyn takana mutta eri asia.

Ja on myös totta, että perinteiset sukupuolikäsitteen määritelmät on haastettu koska yksilöiden sukupuolenmäärittelyssä on havaittu niin ilmiselviä ongelmia.

Itse asiassa yhteiskunnallisen työn-, omaisuuden- ja vallanjaon kehittyminen sukupuolten välillä ei ole voitontuottamisen maksimoimiskysymys, siis alunperin. Se on nykymuodossaan enemmän seurausta omistuksen ja vallan muuttumisesta siirryttäessä keräily- ja metsastystaloudesta maanviljelykseen ja karjanhoitoon. Silloin aiempi matriarkaatti muuttui nykyiseksi patriarkaatiksi.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Kiinnostaa tietää, miten pitkälle Aito avioliitto-yhdistys hyväksyy perinteisiin sukupuolirooleihin kuuluvien rajojen rikkomista lapsilla?

Saako esimerkiksi feminiininen poika pukeutua kukkakuvioiseen mekkoon myös kodin suojaavien seinien ulkopuolella?

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

Minulle tulee käsitys että että Aito Avioliitto -yhdistyksen mielestä nainen ei saa olla sängyssä ottavana osapuolena ja mies ei saa kerätä marjoja. Pikku-Kalle ei saa leikkiä barbilla ja Pikku-Liisa ei saa leikkiä kaivinkoneella.

Meidän yhteiskunnassa on oikeastaan sukupuoliongelmia, kun meillä on esimerkiksi erikseen miesten vessat ja naisten vessat. Roomalaisilla oli avo vessat missä kävi miehet ja naiset. Siinä ei haittaa jos Liisalla on pippeli mutta tämä järjestely on kulttuurijuttu.

Nyt on vähän ongelmaa jos halutaan pakotaan naiseksi kokevaa vaikka miesten saunaan yhteisön taholta.

Käyttäjän anttiknuuttila kuva
Antti Knuuttila

Mä luulin, että nää Aito avioliitto -hassuttelut olisi jo haudattu, mutta vähänpä tiesin. Mahtavaa, koska kyllä maailmaan ääntä mahtuu ja viihdettä tarvitsee kansa keskimäärin tylsähköön elämäänsä.

Käyttäjän beige03 kuva
Risto Laine

Joo, jännä juttu tuo median luoma "Seta vastaisuus", olettamalla että on vain vastustusta mutta ei kriittisyyttä.

Sekin on erikoista ettei Media ole kiinnittänyt huomiota, että nykypäivänä on erittäin paljon ns. Pallohukkaisuutta, ylireakointia identtijutuissa, muunsukupuolisuus ja genderqueerjutut ovat pallohukkaisten ja identiteettikriisiä potevien biologisten naisten juttu ja on lisääntynyt. Miehillä on huomattavasti vähemmän tämän tyylisiä ongelmia.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

Jos vanhemmat haluavat kasvattaa tytön tytöksi, mutta tyttö haluaakin olla poika, niin mennäänkö kunnioittaen vanhempien, vai lapsen oikeuksia, huomioiden asia koulussa?

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

"Aito avioliitto ry pitääkin tärkeänä, että sukupuolesta opetetaan tiedon pohjalta ja että koulujen seksuaali- ja sukupuolikasvatuksessa kunnioitetaan vanhempien oikeutta kasvattaa lapsiaan oman vakaumuksensä pohjalta."

Itseasiassa koulujen seksuaalikasvatuksen syynä on se kun on kaikennäköisiä sairaita lahkoja mitkä saattavat opettaa jotain huuhaata, esimerkiksi että "kuukautiset ovat merkki synnistä" tai "masturbointi kasvattaa karvaa käsiin ja aiheuttaa sokeuden".

Tätä aihetta sivusi myös Stephen Kingin esikoisromaani: https://fi.wikipedia.org/wiki/Carrie_(romaani)

Eli juurikin päinvastoin, koulujen pitää kertoa tosiasiat lapsille joita vastuuttomat vanhemmat voivat jättää tekemättä vakaumustensa takia.

"Sukupuoli on ihmisen biologinen, muuttumaton ominaisuus. Se on fakta, jota kouluissa ei voi eikä saa ohittaa."

Eihän sitä tehdä. Kouluissa vaan tiedostetaan, että "Liisalla" voi olla pippeli ja asia kerrotaan, että siitä ei aiheudu esimerkiksi mielenterveysongelmia tai kiusaamista.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Koivula esittää lasten kasvattamisen olevan vanhempien vastuulla ja koulun tulisi tehdä yhteistyötä sekä kunniottaa vanhempien vakaumuksia. Meidän lainsäädäntömme Kuitenkin tuntee ja hyväksyy sekä säätelee samaa sukupuolta olevien yhteiselon aina avioliittoja myöten. Vanhempien vastakkaiset mieltymykset eivät voi pakottaa kouluja väittämään laittomuuksia noista suhteista vaan niiden tulee tunnustaa ihan lailliset suhteet eikä asettaa niitä mitenkään eriarvoiseen asemaan.

Sama koskee tietämystä sukupuolten moninaisuudesta. Onhan toisaalta täysin tiedossa oleva biologinen fakta, että ihmisten genitaalien muoto vaihtelee enemmän kuin Koivulan väittämä dikotominen malli sallisi. Samaten on yleistä tietoa, että joidenkin ihmisten oma käsitys omasta sukupuolestaan ei asetu tuon Koivulan vaatiman mallin mukaisesti. Olisi siis toivottavaa, että lainsäädäntömme laitettaisi noudattamaan olemassa olevia realiteetteja.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen

"Koulujen seksuaali- ja sukupuolikasvatus voidaan järjestää ilman ulkopuolista tahoakin."

Tämähän on aivan totta. Kyllä ainakin nuoremmat opettajapolvet osaavat kertoa vähintään perusasiat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä, samaa sukupuolta olevien parisuhteiden hyväksyttävyydestä, sukupuolen moninaisuudesta, sukupuolenkorjauksista ynnä muusta ilman ulkopuolista apuakin. Ainakin sen perusteella mitä on niin omilta opettajakavereilta, kouluikäisten lasten vanhemmilta kuin mediastakin kuullut.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen

"Aito avioliitto ry ei ole jokin hyvän vastustaja, kuten Setan vastustajaksi maalaamisella yritetään viestiä lukijalle."

On toki kiinnostavaa, että blogistin mielessä Seta on automaattisesti "jotain hyvää".

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset