SusannaKoivula Minkä kirjoitin, sen kirjoitin.

Opetushallitus pakoilee vastuutaan

  • Opetushallitus pakoilee vastuutaan


Opetushallitus julkaisi vuonna 2015 opettajille suunnatun Tasa-arvotyö on taitolaji –oppaan ohjaamaan koulujen tasa-arvotyötä ja tasa-arvosuunnitelmien laatimista.” Tasa-arvolain mukaan sukupuolten tasa-arvoa tulee edistää kaikessa opetuksessa ja koulutuksessa. ” http://www.oph.fi/julkaisut/2015/tasa_arvotyo_on_taitolaji

Tasa-arvo naisten ja miesten välillä on varauksetta hyvä ja kannatettava asia. Nyt kuitenkin ”tasa-arvon” nimissä Opetushallitus ohjaa opettajia opettamaan sukupuolesta radikaalisti eri lailla kuin aiemmin, lanseeraamalla täysin abstraktin ja uuden sukupuolikäsitteen. Tasa-arvotyö on taitolaji -opas sanoo sukupuolesta mm. näin: ”Tasa-arvokäsite kattaa myös sukupuolen moninaisuuden eli hyväksyy ajatuksen, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi.” s.67

”Sukupuoli voi tarkoittaa virallisen, henkilötunnuksesta ilmenevän sukupuolen lisäksi esimerkiksi sukupuolirooleja, naiseuden ja mieheyden sosiaalisia merkityksiä, yksilön sukupuoli-identiteettiä tai fyysisiä ominaisuuksia.” s.66 ”Ajatteluamme ja toimintaamme ohjaavat usein perinteiset käsitykset sukupuolesta.Oletamme jokaisen ihmisen olevan yksiselitteisesti joko tyttö tai poika, nainen tai mies. Oletamme myös, että ihmisen sukupuoli on muuttumaton ja syntyessä määritetty.”s.12 Opetushallituksella (OPH) ei ole valtuuksia muuttaa sukupuolikäsitystä ideologiseksi.Tasa-arvosuunnitelmien tekeminen tai noudattaminen kouluissa ei edellytä sukupuolikäsitteen uudelleen määrittelyä. Se on on täysin tarpeetonta, perusteetonta ja vastuutonta!

Kouluissa tulee toki olla tilaa kaikenlaisille tytöille ja pojille. Oppaassa ei tyydytä tähän, vaan annetaan jopa ymmärtää,että tytöt voivat olla poikia ja pojat tyttöjä, jos he itse näin kokevat. Sivulla 13 otsikon ”Jokaisella on oikeus määritellä sukupuolensa” alla opastetaan näin: “Jokaisella tulee olla oikeus itse määritellä, millainen tyttö tai nainen, poika tai mies hän on, vai kokeeko hän olevansa muunsukupuolinen eli jotain naiseuden ja mieheyden ulkopuolella tai sukupuolten välissä.”

Aito avioliitto ry kiinnitti huomiota kyseisen oppaan virheelliseen terminologiaan ja pyysi kirjelmässään Opetushallitukselle korjaamaan oppaan epäkohdat. OPH ei kuitenkaan nähnyt ongelmalliseksi sukupuolikäsitteen kuvaamista vastoin biologiaa, vakiintunutta suomen kieltä, kansalaisten yleistä ymmärrystä ja lainsäädäntöä.

Aito avioliitto ry pyysi Opetushallitusta myös vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

1. Miten Opetushallitus määrittelee oppaassa ”Tasa-arvotyö on taitolaji” käytetyn sukupuoli-käsitteen? *)

2. Mihin tosiasiaan perustuen Opetushallituksen mielestä a) ihmisen sukupuolia on enemmän kuin kaksi; b) sukupuoli-käsite voi tarkoittaa kaikkia seuraavia: virallisen, henkilötunnuksesta ilmenevän sukupuolen lisäksi esimerkiksi sukupuolirooleja, naiseuden ja mieheyden sosiaalisia merkityksiä, yksilön sukupuoli-identiteettiä tai fyysisiä ominaisuuksia; c) ihmisen sukupuoli määrittyy biologian lisäksi sosialisaatiossa ja oppimisessa; d) jokaisella on oikeus määritellä sukupuolensa; e) oppilaan sukupuoli voi olla jokin muu kuin tyttö tai poika?

3. Millä tyttö -ja poika -sanaan rinnastettavalla sanalla kutsutaan sellaista lasta, joka ei ole sukupuoleltaan tyttö eikä poika?

4.Mitä sukupuolta sellaiset oppilaat edustavat, jotka eivät ole tyttöjä eivätkä poikia?

5.Miten Opetushallitus määrittelee käsitteet tyttö ja poika?

6. Minkälainen on lisääntymiseen liittyvien ominaisuuksien suhteen sellainen henkilö, joka ei edusta miessukupuolta eikä naissukupuolta, vaan kuuluu sukupuoleltaan luokkaan ”muu”?

Opetushallitus ei vastaa näihin edellä mainittuhin kysymyksiin, vaan vastauksessaan se puhuu asian vierestä ja tyytyy toteamaan, että kysymyksiä on esitetty! ”Aito avioliitto ry on kirjelmässään 10.4.2016 esittänyt näkemyksiään ja sekä useita kysymyksiä Opetushallitukselle koskien Tasa-arvotyön on taitolaji –opasta.” Miten on mahdollista, että OPH ei kykene vastaamaan sille esitettyihin yksinkertaisiin kysymyksiin koskien Tasa-arvotyö on taitolaji- opasta? OPH on kyllä tarpeeksi rohkea julkaistakseen häpeällisen harhaanjohtavan oppaan opettajille, mutta samanaikaisesti se pakoilee vastuutaan ohittamalla kysymykset oppaan sisällöstä.

OPH jaarittelee sukupuolen moninaisuudesta ja todistelee sitä, kuinka se oli velvollinen tekemään oppaan tasa-arvosta. Kukaan ei ole kritisoinut Opetushallitusta oppaan tekemisestä, vaan sen sisältämistä perustelemattomista väitteistä ja suoranaisista virheistä. Opetushallitus on syytä laittaa iltakouluun ja kokeeseen voisi laittaa rastitehtävän, jollaisen Aito avioliitto-aktiivi jo aiemmin lähetti Opetusministeriölle, vaan jäi hänkin ikävästi vastausta vaille. Sukupuolen moninaisuus- termin toistelu ei vastaa kysymykseen, kuinka monta sukupuolta ihmisellä on, kun niitä on Tasa-arvotyö on taitolaji -oppaan mukaan enemmän kuin kaksi.

Mikä on siis OPH:n virallinen kanta: montako sukupuolta ihmisellä on ja millä perusteella?
__ kaksi
__ kolme
__ enemmän kuin kolme
__ Opetushallitus ei tiedä

Vastaamatta jättäminen on varma hylky kokeesta ja antaa myös aihetta kertauskurssille, jos ei sentään aihetta mennä nurkkaan häpeämään.

Opetushallituksen vastaukset kokonaisuudessaan on luettavissa täältä:
http://aitoavioliitto.fi/artikkelit/opetushallitus-pakoilee-vastuutaan/

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

10Suosittele

10 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (40 kommenttia)

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen

”Sukupuoli voi tarkoittaa virallisen, henkilötunnuksesta ilmenevän sukupuolen lisäksi esimerkiksi sukupuolirooleja, naiseuden ja mieheyden sosiaalisia merkityksiä, yksilön sukupuoli-identiteettiä tai fyysisiä ominaisuuksia.”

Pitääkö tämän tosiseikan paheksuminen ymmärtää niin, että blogistin mielestä sukupuolen liittäminen yksilön fyysisiin ominaisuuksiin on käsitteen kauhistuttavaa uudelleenmäärittelyä?

"Absurdia on myös sukupuoli jakauma: 30 naista ja 6 miestä."

Todella absurdia! Onko Samuel Kettunen sitä mieltä, että vain miehet ovat perillä siitä mitä sukupuoli tarkoittaa? Mutta kuusi miestä ei asian selittämiseen riitä?

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth

”Sukupuoli voi tarkoittaa virallisen, henkilötunnuksesta ilmenevän sukupuolen lisäksi esimerkiksi sukupuolirooleja, naiseuden ja mieheyden sosiaalisia merkityksiä, yksilön sukupuoli-identiteettiä tai fyysisiä ominaisuuksia.”

---------

Takerruit tuohon viimeiseen.

Itseäni mietityttävät (ihmetyttävät) tuossa edellämainitut. "Sukupuoli voi tarkoittaa... sukupuolirooleja."

Sukupuoli ei tarkoita käsitteenä samaa kuin "sukupuolirooli". Vaan rooli, joka omaksutaan tai annetaan tai jota jossakin tilanteessa odotetaan, perustuu käsitteelle "sukupuoli", jolle on ja täytyy olla selkeä määritelmä.

"Sukupuoli voi tarkoittaa... naiseuden ja mieheyden sosiaalisia merkityksiä."

Tätäkään "sukupuoli" ei tarkoita käsitteenä.

"Sukupuoli voi tarkoittaa... sukupuoli-identiteettiä."

Sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti eivät ole sama asia. Sukupuoli ei siis "tarkoita" sukupuoli-identieettiä. Eikä "sukupuoli-identiteetti" tarkoita sukupuolta. Vaan identiteetti pohjautuu sille mitä sukupuoli on.

Edelleen käsitteen "sukupuoli" määritelmä puuttuu. Ylipäätään "määritelmän" määritelmä tuntuu olevan hukassa.
Sukupuolen määritelmän häivyttäminen sen alle miten sukupuolta ilmaistaan ja miten se ilmenee eri tilanteissa, kulttuureissa, sosiaalisesti ja identiteetin tasolla, on uudelleenmäärittelyä. Tai paremminkin huomion viemistä pois siitä mikä on oleellisin kysymys: miten määritellään käsite "sukupuoli".

Vastaukseksi kysymykseen määritelmästä tarjotaan esimerkkejä sukupuolen ilmenemisestä, ilmaisemisesta ja sen kokemisesta.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen

Jos sukupuolelle sitten löytyy selkeä ja tiivis määritelmä, niin ehkä voit kertoa sen?

Monihan tässä mainitsee sukusolut, sukuelimet ja/tai kromosomit, vaikka onkin ilmeistä, että niiden perusteella ei määritellä sukupuolta yhteiskunnassamme.

Eihän mikään noista kehollisista piirteistä ratkaise sitä, luetaanko ihminen virallisissa yhteyksissä mies- vai naiskiintiöön, onko hänen suhteensa esim. naisen kanssa "heterosuhde" vai ei, onko hänellä miehen vai naisen henkilötunnus, koetaanko hänen kuuluvan luontevammin mies- vai naisporukkaan, miltä osastolta ostettuja vaatteita pidetään hänelle soveliaina, jne.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth Vastaus kommenttiin #26

Viimeiset kohdat, henkilötunnu ja se mihin henkilön "koetaan" kuuluvan tai mitä vaatteita "pidetään" soveliaina, eivät ole relevantteja, mielestäni, siinä keskustelussa mitä sukupuoli on.

Ne ovat tilanne, ja kulttuurisidonnaisia sukupuolen ilmaisutapoja. Nämä olisi hyvä osata erottaa niistä tekijöistä joiden perusteella sukupuolen käsitettä itsessään vloidaan pyrkiä hahmottamaan.

Sinäkö ihan oikeasti olet sitä mieltä, että sukupuolelle ei edes voi olla olemassa eksaktia määritelmää? Minä näen asian niin, että juuri sukusoluilla, sukuelimillä ja kromosomeilla sukupuoli määritellään mieheksi tai naiseksi. Harvoissa tapauksissa asia on epäselvä, mutta silloin kun se on selvä, se on selvä.

Mutta jos kaikkien näiden väitteiden katsotaan olevan tosia:

-"sukupuolia" on yhtä monta kuin ihmisiäkin
- sukupuolelle ei ole eksaktia määritelmää
- sukupuolen ilmentäminen riippuu tilanteesta, kulttuurista tai siitä mikä kulloinkin mielletään "miehen" tai "naisen" ominaiseksi piirteeksi/käyttäytymiseksi

niin minun logiikallani tämä tarkoittaa sitä, että sellaista asiaa kuin "sukupuoli" ei ole oikeastaan olemassa.

Tästä voi tältä pohjalta tulla yhtä kiinnostava ja loputon keskustelu kuin Jumalan olemassaolo.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen Vastaus kommenttiin #30

"Minä näen asian niin, että juuri sukusoluilla, sukuelimillä ja kromosomeilla sukupuoli määritellään mieheksi tai naiseksi."

Biologisesti tottakai voidaan näin määritellä. Mutta sehän on epärelevanttia esimerkiksi avioliittokeskustelussa, koska avioliitossa merkityksellinen on ainoastaan juridinen sukupuoli. Joka puolestaan pohjautuu ihmisen kokemukseen omasta sukupuolestaan.

Kuten olen usein todennut, kromosomeja on tutkittu harvalta, sukusoluilla on merkitystä lähinnä kun toivoo lasta, ja sukuelimetkin ovat harvoin näkösällä. Se, miten sukupuoli todetaan oikeassa arkielämässä - vaikka koulumaailmassa tai työelämässä - ei riipu niinkään biologiasta. Toki voi pitäytyä biologisessa määritelmästä, mutta silloin sukupuoli jää todellisesta elämästä aika etäiseksi käsitteeksi.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth Vastaus kommenttiin #36

"Biologisesti tottakai voidaan näin määritellä. Mutta sehän on epärelevanttia esimerkiksi avioliittokeskustelussa, koska avioliitossa merkityksellinen on ainoastaan juridinen sukupuoli. Joka puolestaan pohjautuu ihmisen kokemukseen omasta sukupuolestaan."

----

"Juridisen sukupuolen" taakse ei kannata nähdäkseni mennä, koska tämän keskustelun ja ajatusmallin myötä: onko sille ollenkaan tarvetta ja funktiota? Miksi ihmisen pitäisi olla "virallisesti" mitään sukupuolta tai miksi ihminen tarvitsisi siitä todistusta missään yhteydessä? Siis jos tätä tietä lähdetään seuraamaan, ja jos avioliittokin muuttuu "sukupuolineutraaliksi".
Jos kaikki viralliset asiakirjat pohjautuvat "kokemukseen" näkisin enemmän tarvetta runon tai blogin kirjoittamiselle kuin oman sukupuolensa "todistamiselle" tai "virallistamiselle".

Mitä viimeksi mainittuihin tulee, miehen ja naisen yleensä tunnistaa myös vaatteet päällä.
Ja jos ei, niin kyllä ne sukuelimet ovat hyvinkin näkösällä vaatteiden alla. Jos on tarvetta ottaa asiasta selvää ja siihen ei liity rikosta, niin ihmisen sukupuoli on hyvinkin selkeästi havaittavissa. Ihan todellisessa elämässä ilman sen kummempia laboratoriotestejä.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #38

"Mitä viimeksi mainittuihin tulee, miehen ja naisen yleensä tunnistaa myös vaatteet päällä.
Ja jos ei, niin kyllä ne sukuelimet ovat hyvinkin näkösällä vaatteiden alla. Jos on tarvetta ottaa asiasta selvää ja siihen ei liity rikosta, niin ihmisen sukupuoli on hyvinkin selkeästi havaittavissa. Ihan todellisessa elämässä ilman sen kummempia laboratoriotestejä."

Kyllä. Sukupuolen ilmaisu on vahvasti visuaalisesti signaloituvaa :

http://www.blog.gothicangelclothing.co.uk/wp-conte...

Genitaaleista voi tosiaankin päätellä valistuneen arvauksen tasoisesti henkilön sukupuolen...

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen Vastaus kommenttiin #38

"Jos on tarvetta ottaa asiasta selvää ja siihen ei liity rikosta, niin ihmisen sukupuoli on hyvinkin selkeästi havaittavissa. Ihan todellisessa elämässä ilman sen kummempia laboratoriotestejä."

Tällainen "Ihminen on sitä sukupuolta miltä suurin piirtein näyttää" -ajatus on toki arkijärjen mukainen ja usein hyvinkin käyttökelpoinen. Mutta mistään eksaktista määritelmästä ei tietenkään voi enää puhua.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth Vastaus kommenttiin #44

Minusta kyllä eksaktiksi määritelmäksi riittää ne sukupuolielimet, kuten jo pikkulapset ymmärtävät.

Ja koska vähintään 99 % vastaantulijoista sukupuolen näkee ensisilmäyksellä, myös muiden ulkoisten tekijöiden voi katsoa olevan riittävä todentamiskeino. Jos epävarmuutta jää, niin ne ulkoiset tuntomerkit ovat siellä vaatteiden alla.

En edes sanoisi, että vastaantulija näyttää "suurinpiirtein" mieheltä tai naiselta. Vaan että vastaantulijan tunnistaa mieheksi tai naiseksi, riittävän läheltä lähes varmasti.

Mutta jos eksaktia määritelmää ei ole, voiko käsitettä itsessään olla olemassa, jos oleellisin siihen, sen olemukseen ja ilmenemiseen liittyvä tekijä on oma "kokemus"?

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen Vastaus kommenttiin #45

"Minusta kyllä eksaktiksi määritelmäksi riittää ne sukupuolielimet, kuten jo pikkulapset ymmärtävät."

No niin, hyvä juttu tämäkin ettet pidä niitä kromosomeja tai sukusoluja merkityksellisinä. Pikkulapset muuten saattavat pitää esimerkiksi hiusten pituutta sukuelimiä merkittävämpänä sukupuolen tuntomerkkinä, joten heitä ei ole syytä pitää auktoriteettina näissä asioissa.

"Mutta jos eksaktia määritelmää ei ole, voiko käsitettä itsessään olla olemassa, jos oleellisin siihen, sen olemukseen ja ilmenemiseen liittyvä tekijä on oma 'kokemus'?"

Totta kai. Itse koen olevani muun muassa "humanisti", "rovaniemeläistynyt", "kristitty", "sateenkaareva" ja "nainen", vaikka en ole vaivannut päätäni sillä että näille millekään ei erityisen eksaktia määritelmää löydykään. Hyvin ovat menneet jakeluun muillekin.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth Vastaus kommenttiin #46

"No niin, hyvä juttu tämäkin ettet pidä niitä kromosomeja tai sukusoluja merkityksellisinä. Pikkulapset muuten saattavat pitää esimerkiksi hiusten pituutta sukuelimiä merkittävämpänä sukupuolen tuntomerkkinä, joten heitä ei ole syytä pitää auktoriteettina näissä asioissa."

----

"Auktoriteettina"? On sinulla kummalliset sanavalinnat. Sanoin "jo pikkulapset" ja tarkoitin tietenkin että jopa pikkulapset. Tosin tämä asia vaatii aikuiselta selvittämistä ja tarkennusta. Että tietynlaiset "jutut" ovat tyttöjen ja tietynlaiset keholliset "jutut" poikien.
Tämän jälkeen lapsi voi havaita asian itsekin ja erottaa tytöt pojista. Sen sijaan se mitä lapsi keksii itse tai olettaa sukupuolen tuntomerkiksi, kuten hiusten pituus, on luonnollisesti oikaistava.

Pointti oli että lapsikin voi HAVAITA nämä tuntomerkit.

Enkä sanonut etten pitänyt kromosomeja tai sukusoluja merkityksellisinä. Sukupuoli vain on helposti, jopa pikkulasten, havaittavissa ilmankin.

---

Totta kai. Itse koen olevani muun muassa "humanisti", "rovaniemeläistynyt", "kristitty", "sateenkaareva" ja "nainen", vaikka en ole vaivannut päätäni sillä että näille millekään ei erityisen eksaktia määritelmää löydykään. Hyvin ovat menneet jakeluun muillekin.

----

Kaikki nuo käsitettä "nainen" lukuunottamatta ovat abstrakteja, omaan minuuteen, mielipiteisiin, vakaumukseen, asennoitumiseen ym. liittyviä asioita, eivät biologisia, eivätkä näy kehossa ja anatomiassa.
Ne eivät mitenkään edes voi näkyä ja olla havaittavissa sillä alueella. Ilmaisutapa voi olla pukeutumista, käytöstä tai muuta, mutta kehossa havaittavat asiat ovat konkreettisia ja fyysisiä, siksi ei suoraan verrattavissa siihen mitä uskoo, miten ajattelee, mitä kannattaa, mitä aatetta ajaa jne.

Edelleen sukupuoli on biologinen asia, siksi se on helposti eroteltavissa noista muista ja myös eksaktisti määriteltävissä ja havaittavissa.

Mutta ehkä tämä väittely oli tässä.

Käyttäjän jsalmi kuva
Juha Salmi Vastaus kommenttiin #54

"Edelleen sukupuoli on biologinen asia, siksi se on helposti eroteltavissa noista muista ja myös eksaktisti määriteltävissä ja havaittavissa."

Jos asia on noin yksinkertainen niin miksi Caster Semenya kohdalla meni lähes vuosi sen päätämiseen kummassa sarjassa hän saa juosta kilpaa miesten vaiko naisten?

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen Vastaus kommenttiin #55

Ei varmaan osattu päätellä etunimestä oliko kyseessä mies vai nainen.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen Vastaus kommenttiin #54

"Sanoin 'jo pikkulapset' ja tarkoitin tietenkin että jopa pikkulapset. Tosin tämä asia vaatii aikuiselta selvittämistä ja tarkennusta."

Kyllä todistettavasti jo pikkulapset ymmärtävät, että se, onko joku tyttö vai poika, selviää parhaiten kysymällä. Aikuisilla on toki vastuu tämän asian kertomisessa. :)

Käyttäjän SusannaKoivula kuva
Susanna Koivula

Kiitos Sari tästä selventävästä kommentista, naulankantaan!

Opetushallituksen opas ajaa gender-ideologiaa kouluihin, mikä vääristää sukupuolikäsitteen ja luo kiilaa lapsen sukupuolen ja sukupuoli-identiteetin välille. Tytöt ovat tyttöjä ja pojat poikia ja lapsia ei tule hämmentää, vaan antaa heille kasvurauha.

Täytyy myös kunnioittaa Suomen lainsäädäntöä, joka tunnustaa kaksi sukupuolta ja vanhempien oikeuksia. Suurin osa vanhemmista tuskin haluaa koululaisen tulevan koulusta kotiin epävarmana ja ahdistuneena siitä, onko hän tyttö vai poika vai jotain muuta. Vaan iloisena siitä, että juuri tällaiseksi tytöksi synnyin tai tällaiseksi pojaksi.

Käyttäjän mpmaenp kuva
Mika Mäenpää-Louekoski

Tasa-arvovaltuutetun sivuilta löytyy Tasa-arvolaki pähkinänkuoressa:

https://www.tasa-arvo.fi/tasa-arvolaki-pahkinankuo...

Tämä saattaa auttaa asettamaan asiat oikeisiin mittasuhteisiin ja onhan ihmisillä oikeus tietää siitä mitä todellinen tasa-arvolaki nykyisessä muodossa pitää sisällään.

Sitten vielä linkkejä itse lakiin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (eli tasa-arvolakiin):

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/198606...
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/198606...
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/198606...

Miksi opetushallitus ei saisi hoitaa lakisääteisiä velvollisuuksiaan, kuten esimerkiksi auttaa kouluja suoriutumaan tasa-arvolain vaatiman tasa-arvosuunnitelman laatimisesta (= oppaan eräs tarkoitus)?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Sukupuolen moninaisuus sisältyy käsitteenä tasa-arvolakiin, joten OPH:n tuottama materiaali koskien perusopetuksen arvopohjaa ja kouluille asetettua velvollisuutta suunnitelmallisesti ennaltaehkäistä sukupuoleen perustuvaa syrjintää on täysin asiallista ja lain mukaista.

Vastaavasti OPH antoi juuri 18. lokakuuta määräyksen varhaiskasvatussuunnitelman valtakunnallisista perusteista, jossa sama tasa-arvolain sisältöön palautuva sukupuolen moninaisuuden tunnistaminen nousee keskeiselle sijalle.

Vastaus blogistin esittämään monivalintatehtävään on tietenkin se, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi. Periaatteessa sukupuolia on yhtä monta kuin on ihmistä, mutta käytännössä tokikin limikkäisyys on suurta :

"One's innermost concept of self as male, female, a blend of both or neither – how individuals perceive themselves and what they call themselves. One's gender identity can be the same or different from their sex assigned at birth."

Risto Laine

Juhon kommentista.
... että sukupuolia on enemmän kuin kaksi.

Miltä nämä muut sukupuolet näyttävät. Itse tiedän ihmis-nisäkäslajistamme pippelin ja pimpsan. Ei edes biologian kirjat tunnista muuta, onkos Juholla esim. kuvaa näyttää millaiset värkit niillä muilla on jalkovälissä.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen Vastaus kommenttiin #10

Pippeli ja pimpsa eivät ole sukupuolia.

Risto Laine Vastaus kommenttiin #12

Miehellä on pippeli ja naisella on pimpsa. Mies tuottaa siittiöitä ja nainen munasoluja, joten tuo määrittää sukupuolen. Vieläkin kaipaan sitä havaintoa, miltä näyttää heppu joka omaa aivan muuta kuin nämä kaksi.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen Vastaus kommenttiin #14
Risto Laine Vastaus kommenttiin #16

Se on vain todellisuus ja faktaa. Eikös silloin kannata lopettaa ihmisten sumentaminen ja varsinkin muksujen osalta kouluissa.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman Vastaus kommenttiin #14
Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #10

Kuvia genitaaleista siis kaipaat?

Ihmisen sukupuoli ei itsepintaisesta kaipuustasi huolimatta rakennu (ihmisen sukupuoli nimenomaisesti rakentuu eli konstruoituu sosialisaatioprosessissa) pelkkien sukuelinten varaan, sillä sukupuoli on persoonan osana jo yhdenkin ihmisen kohdalla moninainen ominaisuus puhumattakaan väestötasolla tarkasteltavana lajityypillisenä piirteenä.

Käyttäjän SusannaKoivula kuva
Susanna Koivula

"Vastaus blogistin esittämään monivalintatehtävään on tietenkin se, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi. Periaatteessa sukupuolia on yhtä monta kuin on ihmistä, mutta käytännössä tokikin limikkäisyys on suurta :"

Mihin tosiasiaan perustuen sukupuolia olisi enemmän kuin kaksi?

Lienee mahdotonta mennä naimisiin samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa, jos sukupuolia olisi niin monta kuin ihmisiäkin...

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #34

Mm. luonnontieteiden tuntemiin tosiasioihin perustuen pelkästään biologinen sukupuoli on jatkumo.

http://www.nature.com/news/sex-redefined-1.16943

Avioliitto on käytännön elämän kannalta kaikkein eniten juridinen sopimus (avioliitolla on toki kulttuuriset ja sosiaaliset tarkoituksensa myös) ja avioliittolain mukaan avioliiton voivat vielä tällä hetkellä solmia keskenään ainoastaan juridisesti eri sukupuolta olevat henkilöt keskenään - jatkossa myös juridisesti samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat avioitua keskenään.

Virallinen, juridinen, sukupuoli ilmenee henkilötunnuksen merkkijonosta ja sillä merkinnällä ei ole kovinkaan oleellista tekoa ihmisen tosiasiallisen sukupuolen kanssa...

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Tässä vielä sanoman saatteeksi tasa-arvovaltuutetun toimiston laatima tiedote tasa-arvolakiin kirjatusta sukupuolen moninaisuudesta :

https://www.tasa-arvo.fi/sukupuolen-moninaisuus

"Uudistetussa 1.1.2015 voimaan tulleessa tasa-arvolaissa on kielletty syrjintä sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Laissa on myös velvoitettu viranomaiset, koulutuksen järjestäjät ja työnantajat ennaltaehkäisemään syrjintää.
Uudet säännökset sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvasta syrjinnästä tulivat tasa-arvolakiin erityisesti sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten syrjintäsuojan täsmentämiseksi ja laajentamiseksi. Säännökset koskevat kuitenkin kaikkia eivätkä vain sukupuolivähemmistöihin kuuluvia. Taustalla on ajatus sukupuolen moninaisuudesta ja siitä, että jokaisella on oma kokemuksensa sukupuolesta ja tapansa ilmaista sukupuolta."

Käyttäjän SusannaKoivula kuva
Susanna Koivula

Vastaus kysymykseesi:

Kukaan ei ole kritisoinut Opetushallitusta oppaan tekemisestä, vaan sen sisältämistä perustelemattomista väitteistä ja suoranaisista virheistä.

Käyttäjän SusannaKoivula kuva
Susanna Koivula

Mika Mäenpäälle:

Suomen laki ei tunnusta, että sukupuolia olisi enemmän kuin kaksi.

Sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella ei syrjiä.
Totta. Mutta tästä ei seuraa johtopäätöstä, että pitäisi olettaa sukupuolia olevan jokin moninainen määrä tai että sukupuolta tulisi pitää sosiaalisena konstruktiona. On edelleen perusteltua pitää totena että sukupuoli on biologinen, synnynnäinen, muuttumaton ominaisuus ja että niitä on kaksi: mies- ja naissukupuoli.

Tasa-arvolakiin ei pidä lukea asioita mitä siellä ei ole!

Aito avioliitto ry ei ole keksinyt sukupuolta tai niiden määrää.

Uskonnolla ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että sukupuoli määräytyy jo hedelmöityksessä.

Todellisuuspakoisuuden huipentuma on väittää, että sukupuolia on jokin epävama, tulkinnanvarainen moninainen määrä.

Mies voi pukeutua sukkahousuihin, nainen hurauttaa motskarilla töihin, mies laittaa itselleen silikonit ja sanoa, olen jatkossa Hellu jne. Mikään näistä ei muuta sitä,että sukupuolia on kaksi, niin biologiassa kuin Suomen laissa tunnustettuna.

Gender-ideologia on pakoa todellisuudesta. Alaikäisille sitä ei pidä promotoida, koska se johtaa lapset epäilemään omaa identiteettiään ja tekee sukupuolesta kahleen, vaikka se on lahja.

Opetushallitus, herätys!

Käyttäjän eiltanen kuva
Eero Iltanen

Eiköhän jokaiselle selviä oma sukupuolensa ja miten sen kokee ihan itsekin. Koulu keskittykööt opetukseen.

Oppimistulokset laskee ja sillä ei tietysti ole väliä...

Käyttäjän SuviTarkkanen kuva
Suvi Tarkkanen

Laitetaanpa tämä novellikokoelmani tähänkin ketjuun tiedoksi, eli rehellistä vimmaista copy-pastea, tällä kertaa päivänvalossa:

Tiedoksi, että "Tasa-arvotyö on taitolaji" -oppaan piilotettu pihvi on "sukupuolten tasa-arvon" SIJAAN "muunsukupuolisuus". Sekä myös suunnitellusti äidittömien tai suunnitellusti isättömien perheiden normalisointi, mikä jo sinällään on mitä suurimmassa määrin sukupuoleen kohdistuvaa syrjintää.

Tiedoksi kaikille, että jo Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet -julkaisussa sanotaan mm:

--

"Perusopetus kannustaa yhdenvertaisesti tyttöjä ja poikia eri oppiaineiden opinnoissa sekä lisää tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta. Jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan omat mahdollisuutensa ja rakentamaan oppimispolkunsa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja."

"Oppilaita tuetaan tunnistamaan ammatillisia kiinnostuksen kohteitaan sekä tekemään jatko-opintovalintansa perustellusti ja omista lähtökohdistaan, perinteisten sukupuoli roolien ja muiden roolimallien vaikutukset tiedostaen. "

"Aikuisten tapa toimia välittyy oppilaille, jotka omaksuvat kouluyhteisön arvoja, asenteita ja tapoja. Esimerkiksi vuorovaikutuksen ja kielenkäytön mallit sekä sukupuoliroolit siirtyvät oppilaille. Toimintakulttuurin vaikutusten pohdinta ja sen ei-toivottujen piirteiden tunnistaminen ja korjaaminen ovat tärkeä osa toimintakulttuurin kehittämistä."

"Työtapojen valinnassa kiinnitetään huomiota myös sukupuolittuneiden asenteiden ja käytänteiden tunnistamiseen ja muuttamiseen."

"Tekstit ja työtavat valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu."

"...rohkaisemalla oppilaita tekemään aidosti itseään kiinnostavia valintoja sukupuolesta riippumatta"

"Oppiva yhteisö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Yhteisön jäsenet tulevat kohdatuiksi ja kohdelluiksi samanarvoisina riippumatta mistään henkilöön liittyvästä tekijästä. Samanarvoisuus ei merkitse samanlaisuutta. Yhdenvertainen kohtelu edellyttää sekä perusoikeuksien ja osallistumisen mahdollisuuksien turvaamista kaikille että yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista.
Peruskouluaikana oppilaiden käsitys omasta sukupuoli-identiteetistä ja seksuaalisuudesta kehittyy. Oppiva yhteisö edistää arvoillaan ja käytänteillään sukupuolten tasa-arvoa ja tukee oppilaita oman identiteetin rakentumisessa. Opetus on lähestymistavaltaan sukupuolitietoista. Yhteisö rohkaisee oppilaita tunnistamaan omat mahdollisuutensa sekä suhtautumaan eri oppiaineisiin, tekemään valintoja ja sitoutumaan opiskeluun ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. Oppimisympäristöjä, työtapoja ja opetusmateriaaleja valitsemalla ja kehittämällä luodaan näkyvyyttä inhimillisen moninaisuuden arvostamiselle."

--

Lainaamisen arvoisia kohtia oli monia muitakin, mutta eikö jo näistäkin käy ilmi, että kaikki muu sisältö löytyy VALMIINA jo opetussuunnitelman perusteista, paitsi nämä "muut sukupuolet"? Kaikilta muilta osin tuon uuden oppaan "Tasa-arvotyö on taitolaji" teksti näyttäisi olevan pelkkää copy-pastea.

Kaikki tarvittavat sukupuoleen liittyvät tasa-arvoasiat on tuotu ihan riittävällä tarkkuustasolla esiin jo opetussuunnitelman perusteissa. Miksi asia vaatisi tämän tarkempaa erityishuomiota? Tällaisesta ohjauspolitiikasta on pyritty eroon jo aiemmin, eli ei olla enää määrätty sisältöjä niin tarkasti. Miksi ylhäältäpäin ohjaus on nyt tulossa tällä tarkkuudella takaisin opetukseen, ja koskien nimenomaan osa-aluetta "muu sukupuoli"?

Onko "muu sukupuoli" nyt se sisältö minkä vuoksi tarvittiin tällainen uusi opas? Se kun on ainut asia mikä puuttuu opetussuunnitelman perusteista. Ihmetyttää kovasti, että opetussuunnitelman ohi tuodaan tällaisia sisältöjä, jotka eivät edes ole opetussuunnitelman hengen mukaisia.

Vähän kärjistäen: Paljon turhalta työltä oltaisiin vältytty, jos koko opas olisi jätetty tekemättä ja sen sijaan jaettu opettajille Seta-oppaat.

Käyttäjän SuviTarkkanen kuva
Suvi Tarkkanen

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet -opas antaa jo riittävät valmiudet sukupuolten tasa-arvon huomioimiseen, ja kukin opettaja kykenee hoitamaan asian sen pohjalta omalla tavallaan.

Jos oikeasti haluttaisiin keskittyä oppaaseen piilotettuun pihviin (joka tällä hetkellä mahtuu helposti A4:lle), niin asia toki vaatisi paljon kattavamman tietopaketin.

Jos oletetaan että tällainen opas nyt todella tarvittaisiin...

Hyvin tärkeitä kysymyksiä on tällä hetkellä vailla vastausta, kuten:
Mikä on muunsukupuolinen? (tähän tarvittaisiin tarkempi määritelmä) Kuinka muunsukupuolisen tunnistaa? Millä tavalla eroaa tunnetuista sukupuolista? Missä iässä ilmenee? Missä iässä voidaan tunnistaa? Kuinka muunsukupuolisuutta voidaan tukea? Miten muunsukupuolisten kanssa toimitaan? Esiintyvyys populaatiossa? Mitä muita asioita tähän mahdollisesti liittyy? Mistä voi saada lisätietoa? Millaista tutkimusta tähän liittyy? Mitkä ovat opettajan vastuut ja velvollisuudet muunsukupuolisten suhteen? Miten asia terveydenhuollollisesti määritellään? Aiheuttaako oppilashuollollisia toimenpiteitä? Onko opettajalla hoitoonohjausvelvollisuus? Entä muita velvollisuuksia tai vastuita? Jos on niin millaisia?

Herättää paljon kysymyksiä. Vastaukset eivät saisi olla tulkinnanvaraisia. Nyt oppaan tulkinnanvaraisuus ei auta edistämään tasa-arvoa.

Muunsukupuolisuus on varmasti täysin vieras käsite useimmille opettajille, ja kaikki vieras aiheuttaa pelkoa. Opettaja tarvitsee tietopohjan - heitä ei ole koulutettu toimimaan "muunsukupuolisten" kanssa. Nyt opas ei sisällä muunsukupuolisten ryhmästä minkäänlaista faktatietoa. Moni varmasti haluaa asiasta lisätietoa jos tällaisen oppilaan kohtaa. Nyt opas jättää liikaa opettajan itsensä varaan tällaisen täysin uudenlaisen asian, mikä ei ole sisältynyt opettajankoulutukseen. Opetussuunnitelmasta puuttuvia käsitteitä avataan aivan liian vähän. Opas jättää nyt niin paljon avoimia kysymyksiä, ettei täysin asiaa tuntematon voi mitenkään pärjätä sen turvin. Wikipediassakin aiheesta on vain muutama rivi, ja transtukipisteen sivustokin toteaa ettei pysty vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Kunnollisen faktatiedon puuttuessa on opas yhtä tyhjän kanssa. Muunsukupuolisuuteen liittyen siitä ei jää mitään käteen.

Onko muunsukupuolisuudessa kyse "häiriöstä" kuten terveydenhuolto sen ilmeisesti määrittelee, vai mistä? Tällä hetkellä tutkimustieto näyttää olevan asteella "Ei tutkimusnäyttöä" = Asiantuntijoiden tulkinta (paras arvio) tiedosta, joka ei täytä tieteelliseen tutkimukseen perustuvan näytön vaatimuksia. Kun psykologia ja lääketiedekin tuntuvat olevan ulalla tästä asiasta, niin mitä voidaan odottaa opettajilta? Miten varmistutaan, että opettajan mahdollisesti valitsemilla toimilla ei pelkästään pahenneta tilannetta? Mikä on käypähoitosuositus kohtaamiseen, jos terveydenhuolto määrittää asian häiriöksi? Asialla ei ole edes yleisesti hyväksyttyä määritelmää.

Käyttäjän SuviTarkkanen kuva
Suvi Tarkkanen

Kuten edellä osoitettu, niin kaikki sukupuolittuneisuuden ja segregaation purkamiseen liittyvät asiat löytyvät aivan riittävällä tarkkuustasolla jo Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet -julkaisusta. Vaikka tätä ihmettelenkin, niin silti nämä kaikki sukupuolittuneisuuden ja segregaation purkamiseen liittyvät ohjeistukset ovat aivan OK enkä tietenkään ole niitä vastustamassa.

Toistosta huolimatta tuo Tasa-arvotyö on taitolaji -opas olisi siis ihan tervetullut jos se käsittelisikin ainoastaan sukupuolittuneisuuden ja segregaation purkamista, mutta nyt on todellakin mukana myös ns. gender-ideologian kannattaminen ja tyrkyttäminen.
Puhutaan "muunsukupuolisista" (ei edes vain intersukupuolisista, vaan heistä jotka ovat kehittyneet fyysisesti normaalisti, mutta kokevat olevansa jotain muuta kuin geneettisesti ja sukupuolielimiensä valossa ovat).

Oppaan todellinen tarkoitus tuntuu siis olevan sellaisen ideologian tuputtaminen että sukupuolia olisi enemmän kuin kaksi eli muitakin kuin tyttö/nainen ja poika/mies, ja että kaikilla olisi vapaus VALITA oma sukupuolensa. Kannustetaan sellaiseen ajatteluun että tytöistä ei aina kasva naisia, eikä pojista miehiä. Ja jos olet toista mieltä, olet väärässä. Mielestäni tämä on lasten törkeää aivopesua. Jos tästä aiheesta oikeasti on pakko puhua jo päiväkoti- ja peruskouluikäisille, olisi se mielestäni tuotava esille samanlaisessa valossa kuin puhutaan esim. autismin kirjosta tai syömishäiriöistä. Siis HÄIRIÖNÄ. Varsinkin siksi että sukupuolidysforiasta on sentään mahdollista parantua mutta autismista ei.

Sukupuolidysforiaa saatetaan kokea myös jonkin mielenterveydellisen häiriön vuoksi, ei pysyvän sukupuoli-identiteettikokemuksen vuoksi. Nyt jos opettaja "tukee" tällaisen oppilaan kasvua "muunsukupuoliseksi", niin mitä seurauksia tällä voi olla? Kuuluuko opettajien työhön todellakin "metsästää" oppilaiden joukosta mahdollisia transsukupuolisia ja muunsukupuolisia?
Esim. Aspergerin oireyhtymästä on sanottu että siihen voi liittyä suurempaa joustavuutta seksuaalisuudessa ja/tai sukupuolessa. Aspergerin oireyhtymästä kärsivät saattavat erota ikätovereistaan joustavuudessaan seksuaalisten suuntautumisten suhteen tai saattavat ajatella tai haluta vaihtaa sukupuoltaan. Jotkut yksilöt saattavat muuttaa sukupuolensa tai tehdä seksuaalisia kokeiluja, jotta menestyisivät paremmin sosiaalisesti tai "sopeutuisivat" joukkoon tai jotta tuntisivat itsensä vähemmän erilaiseksi.
(https://www.scribd.com/doc/265551616/Aspergerin-Sy...)

Sukupuolidysforiaa voi varmaan esiintyä myös muillakin kuin mielenterveyden häiriöistä kärsivillä, ja se voi olla pysyväisluonteista. Kuitenkin:
"Nuoruusiässä erityishaasteita sukupuoli-identiteetin diagnostiikkaan aiheuttaa se, että identiteetti ylipäänsä on nuoruusiässä vasta kehittymässä."
(http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/98618/...)

Tästä syystä tasa-arvo-opas on väärässä siinä että JO LAPSIA JA NUORIA tulisi KANNUSTAA "muunsukupuolisuuteen" ja että lasten ja nuorten kehitystä "muunsukupuolisiksi" tulisi TUKEA. Oppaasta nyt todellakin voi saada tällaisen käsityksen, ja ellei se ole tarkoitus, tulisi opas korjata tältä osin. Lapsia ja nuoria EI vielä tulisi KANNUSTAA "muunsukupuolisuuteen" eikä TUKEA heidän kehitystään "muunsukupuolisiksi", VAAN sen sijaan tulisi tukea monenlaisia tapoja olla tyttö ja monenlaisia tapoja olla poika, juuri niin kuin meille on rautalangasta usealta taholta väännettykin.

Käyttäjän SuviTarkkanen kuva
Suvi Tarkkanen

Sekä kokemus väärästä sukupuolesta että kokemus uskonnollisten asioiden todenperäisyydestä voivat olla jonkun mielestä täyttä humpuukia ja mielikuvituksen tuotetta kun taas jonkun toisen mielestä täyttä totta. Siksi on mielestäni erittäin ristiriitaista, että sukupuolidysforia pitäisi nyt tuoda opetukseen siinä valossa, kuin se olisi aivan totta ja täysin normaalia ja tuettavaa. Samalla logiikalla kaikenlaiset muutkin dysforiat olisi kaiketi tuotava opetukseen täysin normaaleina ja tuettavina asioina!?

Vakaumuksellisesta uskonnon opetuksesta kieltäydyttäessäkö on täysi oikeus sanoa esimerkiksi: "Ongelma kyllä mulle on se, että lapselleni alettaisiin ammattikasvattajan suulla puhua totuutena uskonkirjasta asioita. Haluan lapseni oppivan eri uskonnoista, kulttuureista, moraalista ja etiikasta... Mutta hän saa tehdä päätöksensä uskonnon suhteen, jos haluaa, siinä vaiheessa kun aivot on hieman kehittyneemmät käsittelemään siihen liittyviä asioita." ?

Miksei minulla, uskonnottomien tapaan, voisi olla täysi oikeus vaatia ja sanoa: "Ongelma kyllä mulle on se, että lapselleni alettaisiin ammattikasvattajan suulla puhua totuutena että sukupuolia on enemmän kuin kaksi. Haluan lapseni oppivan kunnioittamaan kaikenlaisia ihmisiä mitä heidän henkilökohtaisiin ominaisuuksiinsa ja uskomuksiinsa tulee... Mutta lapseni saa tehdä päätöksensä sukupuolensa suhteen, jos haluaa, siinä vaiheessa kun aivot ovat hieman kehittyneemmät käsittelemään siihen liittyviä asioita."

En varmaan voi liiaksi korostaa, etten ole kieltämässä kenenkään - jonka aivot ovat tarpeeksi kehittyneet - kokemusta omasta sukupuolestaan. En tietenkään. Mutta meitä (jotka näemme dysforiana nämä harvinaiset sukupuolen kokemukset jotka ilmenevät jopa oman kehon hyljeksintänä) ei saa pakottaa lapsiamme kuuntelemaan "sukupuolen moninaisuudesta" (eli "muunsukupuolisuudesta" ja transsukupuolisuudesta) vain siksi että se joidenkin mielestä ei ole dysforiaa vaan täysin normaalia ja kannustettavaa. Luulisi nyt edes uskonnottomien ymmärtävän tämän.

Käyttäjän SuviTarkkanen kuva
Suvi Tarkkanen

Heille jotka tässä kohtaa kokevat tarvetta aloittaa rautalangan vääntämisen taas alusta, niin tiedoksi että kritiikin kohteena olevassa tasa-arvo-oppaassa sanotaan:

"Jokaisella tulee olla oikeus itse määritellä, -- kokeeko hän olevansa MUUNSUKUPUOLINEN eli jotain naiseuden ja mieheyden ULKOPUOLELLA tai sukupuolten VÄLISSÄ."

"Sukupuolitietoinen opettaja osaa TUKEA oppilasta oman SUKUPUOLEN ITSEMÄÄRITTELYSSÄ tämän prosessin eri vaiheissa. Oppilaan rakentaessa omaa sukupuoli-identiteettiään ymmärtävä ja MONINAISUUTEEN MYÖNTEISESTI SUHTAUTUVA opettaja on avainasemassa."

"Sukupuolen moninaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen auttavat laajentamaan kuvaamme siitä, millaisia voimme ja saamme olla ihmisinä, tyttöinä ja poikina, miehinä ja naisina tai MUUNSUKUPUOLISINA."

"Opettaja voi satua lukiessaan vaihtaa rooleja toisin päin ja varmistaa, että niistä löytyy
myönteisiä samaistumisen kohteita tytöille, pojille ja MUUNSUKUPUOLISILLE LAPSILLE."

Oppaassa kehotetaan pohtimaan: "KASVAAKO KAIKISTA TYTÖISTÄ NAISIA JA POJISTA MIEHIÄ?"

"Jos oppilas ei tunne selkeästi kuuluvansa tyttöjen tai poikien ryhmään, hän voi tarvita OPETTAJALTA TUKEA omassa kasvussaan."

Setalta onkin tulossa tähän tarpeeseen uusi opas jo piakkoin:
"Perusopetuksen opetussussuunnitelman tehtävä sukupuolen moninaisuuteen liittyvän tiedon ja ymmärryksen lisäämisestä ei välttämättä ole helppo asia jokaiselle opettajalle. Loppusyksystä Setalta tulee tähän avuksi opas Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus – opitaan yhdessä!. Opas sisältää sekä perustietoa teemasta että oppiainekohtaisia vinkkejä siitä, miten aiheen voi nostaa esille JOKAISESSA OPPIAINEESSA."

Ei voisi olla enää selkeämmin ymmärrettävissä että "sukupuolen moninaisuus" -käsite ei nyt todellakaan rajaudu pelkästään siihen että "on monenlaisia tapoja olla tyttö ja monenlaisia tapoja olla poika", vaan kannustetaan genderismiin, jonka mukaan SUKUPUOLIA (huom. EI sukupuoli-identiteettejä, EI sukupuolen ilmaisun tapoja, EI sukupuolirooleja) ON ENEMMÄN KUIN KAKSI.

Kun työskennellään LASTEN ja NUORTEN kanssa, "sukupuolen moninaisuutta" on minusta tuettava vain ja ainoastaan siitä lähtökohdasta että on monenlaisia tapoja olla tyttö ja monenlaisia tapoja olla poika, ja monenlaisia tapoja ilmaista sukupuoltaan. Ei kannustamalla olemaan vastakkaista sukupuolta tai jotakin täysin "muuta sukupuolta".

Niille intersukupuolisille ja sukupuolidysforiasta kärsiville joita nämä asiat ehkä oikeasti koskettavat, järjestettäköön eriytettyä opetusta jos heidän vanhempansa todellakin haluavat ylläpitää uskomusta siitä että sukupuolia olisi enemmän kuin kaksi. Minusta vaan tämä on aivan yhtä uskonvaraista kuin uskonnottomien mielestä uskonvaraista on uskonnollisten kokemusmaailma jonkin korkeamman voiman olemassaolosta.

Käyttäjän SuviTarkkanen kuva
Suvi Tarkkanen

Ilta-Sanomista poimittua
(http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-200000105218...):

--

"Jääskeläisen mukaan oppaan kirjaukset perustuvat pitkälti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asiaa ajavien järjestöjen NÄKEMYKSIIN.

– Olemme kunnioittaneet sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen edustavien järjestöjen todistusaineistoa, jos nyt niin sanoisi.

– KOKEMUKSEN ja TIETEEN välinen rajaviiva on aika jännitteinen. Se on suuren luokan tieteenfilosofinen kysymys, mutta MYÖNNYMME KOKEMUKSEN EDESSÄ. KOKEMUS ANSAITSEE KUNNIOITUKSEN, Jääskeläinen sanoo."

--

Samalla logiikalla tulisi kaiketi myöntyä uskonnollisten ihmisten kokemuksen edessä. Eikö myös heidän kokemuksensa ansaitse kunnioituksen?!

Olen sitä mieltä, että jos opetukseen ja kaikkiin oppiaineisiin ruvetaan sisällyttämään tätä uskomustenvaraista, *joihinkin kokemuksiin* perustuvaa gender-ideologian mukaista propagandaa, niin ei ole mitään syytä olla sisällyttämättä opetukseen ja kaikkiin oppiaineisiin myös esimerkiksi uskonnollista agendaa, tai mitä tahansa muuta ei-tieteellistä sisältöä. Riittää kunhan edes osa ihmisistä kokee asian todellisena.

Käyttäjän SuviTarkkanen kuva
Suvi Tarkkanen

Tasa-arvotyö on taitolaji -oppaassa sanottua:

"Varmistetaan, että niissä [oppimateriaaleissa] esiintyy sukupuolen ja SEKSUAALISUUDEN moninaisuutta"

"Opettajat KYSEENALAISTAVAT stereotyyppisiä sukupuolirooleja, työnjakoa, HETERONORMATIIVISUUTTA ja yksipuolisia perhemalleja."

"Kaunokirjallisuus ja elokuvat tarjoavat hyviä mahdollisuuksia eläytyä SUKUPUOLI- ja SEKSUAALIVÄHEMMISTÖIHIN kuuluvien LASTEN kokemusmaailmaan."

(Voiko LAPSI kuulua sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön?? Omasta ja varmaan monen muunkin mielestäni on kyllä enemmän kuin kyseenalaista opettaa koulussa että lapset voivat kuulua seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön!)

"Sukupuoli- ja SEKSUAALIVÄHEMMISTÖJÄ tai etnisiä vähemmistöjä ei ole esillä oppimateriaaleissa muutamia yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Tällöin vähemmistöt jäävät ulkopuolisiksi, ”toisiksi”, eivätkä rakennu olennaiseksi osaksi ihmiskuvan moninaisuutta. Oppimateriaalien kuvituksissa, tarinoissa ja esimerkeissä olisi tärkeää tuoda esiin ihmisten ja PERHEIDEN MONINAISUUTTA. "

Oppaassa todetaan: "Ihmisen sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti ovat moninaisia. Ne määrittyvät biologian lisäksi SOSIALISAATIOSSA ja OPPIMISESSA". Sama pätee myös seksuaalisuuden ja seksuaali-identiteetin suhteen.

KOULUN TEHTÄVÄ ON SOSIAALISTAA JA OPETTAA. Jos koulun on pakko sosiaalistaa ja opettaa lapsia aiheesta "seksuaalivähemmistöt ja perheiden moninaisuus" kuten tasa-arvo-oppaassa esitetään, toivoisin että aihetta käsiteltäisiin apilaperheiden näkökulmasta, koska niissä lapsella on lähtökohtaisesti ja suunnitellusti sekä äiti että isä. Veikkaan että tätä menoa näin ei kuitenkaan tule tapahtumaan, mikä tietenkin tarkoittaa että lapsia sosiaalistetaan ja opetetaan pitämään suunnitellusti isättömiä ja suunnitellusti äidittömiä perheitä aivan yhtä ideaalisina kasvualustoina lapsen kannalta kuin perheitä joiden sukupuolikiintiöön kuuluu vähintään yksi miespuolinen vanhempi ja vähintään yksi naispuolinen vanhempi. Tällöin voidaan mielestäni aivan johdonmukaisesti sanoa että sellaiset perherakenteet yleistyvät entisestään, joissa evätään LÄHTÖKOHTAISESTI lapselta isä tai äiti. (Ja kuten jo aiemmin totesin, jos koulun on pakko sosiaalistaa ja opettaa lapsia aiheesta "sukupuolivähemmistöt", tulisi aihetta käsitellä HÄIRIÖNÄ, ei normaalina ja tuettavana asiana!)

Emme kaiketi halua väheksyä kenenkään yksilön validia kokemusta geneettisen vanhempansa puuttumisesta. Suunnitellusti isättömät tai suunnitellusti äidittömät todellakin saattavat kärsiä isättömyydestä tai äidittömyydestä ja geneettisten sukujuurien katkeamisesta, ja monesti kärsivätkin, ainakin jossain elämänsä vaiheessa. Mielestäni tällainen, kutsuttakoon tätä eksistentiaaliseksi identiteetiksi, on vähintäänkin yhtä tärkeä kuin esimerkiksi sukupuoli-identiteetti. Eksistentiaalista identiteettiä kaiketi tulisi kunnioittaa yhtälailla ja tarjota myös siihen lainsäädännön puitteissa mahdollisimman matala kynnys. Eksistentiaalinen identiteetti kehittyy koko eliniän, kun taas seksuaali- ja varsinkin sukupuoli-identiteetti lienevät kypsyneet jo aiemmin, esim. 25. ikävuoteen mennessä, jolloin aivotutkijoiden mukaan aivotkin alkavat olla kypsät. Ainakaan ennen täysi-ikäisyyttä ei lasten ja nuorten päitä olisi hyvä sekoittaa "sukupuolen moninaisuudella" (poislukien sukupuoliroolit ja sukupuolen ilmaiseminen), "muunsukupuolisuudella" ja suunnitellusti isättömien tai suunnitellusti äidittömien perheiden idealisoinnilla ja normalisoinnilla.

Sen sijaan äidin ja isän merkitys korostuu varsinkin lapsuudessa, ja tarve tuntea geneettiset sukujuuret kasvaa mitä vanhemmiksi tulemme. Eikö siinä missä oikeus sukupuoli-identiteettiin, myös oikeus eksistentiaaliseen identiteettiin tulisi sisältyä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusagendaan? Eksistentiaalisen identiteetin rakentumisen suunniteltu estäminen voi aivan hyvin olla vähintäänkin yhtä haitallista kuin esimerkiksi sukupuoli-identiteetin tukahduttaminen siten ettei tueta tytön yksilöllistä (omanlaista) kasvua naiseksi ja pojan yksilöllistä (omanlaista) kasvua mieheksi, tai aikuisen pysyväisluonteisen sukupuolidysforian hoitamattomuus/korjaamattomuus.

Timo Lehtonen

Mika Mäenpää kirjoittaa blogissaan ”Aito avioliitto pakoilee tasa-arvolain todellista sisältöä” 22.10.2016 mm. seuraavaa: ”Nyt on vain niin, että sukupuolen moninaisuus sisältyy käsitteenä nykyisin voimassa olevaan (1.1.2015->) lakiin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, eli lyhyemmin ilmaistuna tasa-arvolakiin.”
http://mpmaenp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/224842-ait...

Mika Mäenpää on estänyt minulta kommentointioikeuden tuonne hänen blogikirjoitukseensa. Siksi kommentoin täällä tuota hänen väitettään.

Vaikka Mika Mäenpää kirjoittaa noin, niin hän ei kuitenkaan mainitse mitään siitä mitä hän tarkoittaa käsitteellä ”sukupuolen moninaisuus”.

Tasa-arvolaissa ei mainita mitään käsitteestä ”sukupuolen moninaisuus”. Tasa-arvolaissa mainitut termit ”sukupuoli-identiteetti” ja ”sukupuolen ilmaisu” on määritelty tasa-arvolaissa. Ne tarkoittavat aivan eri asiaa kuin sukupuoli-sana.

Ilmauksessa "sukupuolen moninaisuus" sukupuoli-sana on yksikkömuodossa, eli ikään kuin sukupuoli olisi moninainen (monenmoinen). Ilmaus viestii lukijalle, että ihmisiä olisi olemassa sukupuolta koskien monenlaisia - ei vain kahdenlaisia. Tosiasiassa asia ei ole noin, koska ihmisiä on sukupuolta koskien vain kahdenlaisia: miessukupuolta olevia (mies/poika) ja naissukupuolta olevia (nainen/tyttö).

Naisia, tyttöjä, miehiä ja poikia on olemassa monenlaisia mm. sukupuoli-identiteettiä ja sukupuolen ilmaisua koskien. Voidaan sanoa, että ihmiset ovat sukupuoli-identiteetiltään ja sukupuolen ilmaisultaan moninaisia, mutta on harhaanjohtavaa viestiä, että sukupuoli olisi moninainen (sukupuolen moninaisuus).

Käsitteellä ”sukupuolen moninaisuus” voidaan tarkoittaa vain sitä, että on monenlaisia naisia/tyttöjä ja on monenlaisia miehiä/poikia. Monikkomuoto ”sukupuolten moninaisuus” olisi asiaa paremmin kuvaava ilmaus. Vertaa ilmausta ”sukupuolten moninaisuus” ilmaukseen ”sukupuolten tasa-arvo”, joka tarkoittaa käytännössä samaa kuin naisten/tyttöjen ja miesten/poikien välinen tasa-arvo.

Kannattaa lukea: Opetushallitus ei tiedä montako sukupuolta ihmisellä on
http://aitoavioliitto.fi/uutiset/kotimaa/opetushal...

Timo Lehtonen

Tasa-arvolain vaatimusten täyttämiseksi OPH:n oppaassa ei olisi tarvinnut mainita ollenkaan epämääräistä ja määrittelemätöntä käsitettä ”sukupuolen moninaisuus”. Ilman sitä käsitettä pärjätään mainiosti.
Esimerkiksi Ressun lukion ”Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma 2014-2017”
http://www.hel.fi/static/liitteet/opev/ressul/tasa...
on kirjoitettu siten, ettei siinä ole käytetty käsitettä ”sukupuolen moninaisuus”.

Käyttäjän jsalmi kuva
Juha Salmi

Totta ei ehkä löydy noita kahta sanaa, mutta sama asia sieltä löytyy. Ongelma näyttääkin olevan lähinnä tuo sana pari, eikä itse asia.

Lainaus tuosta kehumastasi suunnitelmasta.

"Tämä suunnitelma noudattaa tasa-arvolain määritelmiä sukupuoli-identiteetistä ja sukupuolen ilmaisusta. Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan tasa-arvolaissa henkilön kokemusta omasta sukupuolesta. Sukupuoli-identiteetti on aina yksilöllinen, eikä se välttämättä ole sama kuin henkilölle syntymässä määritelty sukupuoli. Henkilötunnuksesta ilmenevä sukupuoli on ihmisen virallinen, juridinen sukupuoli. Useimpien ihmisten sukupuoli-identiteetti vastaa heille syntymässä määriteltyä sukupuolta. Transsukupuolisuuden käsite tarkoittaa, että syntymässä miespuoliseksi määritelty henkilö voi kokea olevansa nainen tai naispuoliseksi määritelty henkilö voi kokea olevansa mies. Transgender tai muunsukupuolinen henkilö kokee olevansa sukupuoleton tai osittain nainen tai mies.

Sukupuolen ilmaisulla tarkoitetaan tasa-arvolaissa sukupuolen tuomista esiin pukeutumisella, käytöksellä tai muulla vastaavalla tavalla. Sukupuolen ilmaisu on yksilöllistä. Useimpien ihmisten sukupuolen ilmaisu vastaa heille syntymässä määriteltyä sukupuolta. Sukupuolen ilmaisulla tarkoitetaan ainoastaan henkilön sukupuolen ilmentämistä edellä todetulla tavalla, mutta ei esimerkiksi yleisesti henkilön tyylin esiintuomista.

Henkilö voi toisinaan kokea tarvetta ilmaista esim. pukeutumisellaan eri sukupuolta, tätä kutsutaan ristiinpukeutumiseksi ja henkilöstä käytetään käsitettä transvestiitti. Transsukupuolisista henkilöistä, transgendereistä ja transvestiiteista käytetään toisinaan yleiskäsitettä transihmiset.

Tasa-arvolakia sovelletaan vastaavasti syrjintään, joka perustuu siihen, että henkilön fyysiset sukupuolta määrittävät ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti naisen tai miehen (intersukupuolisuus)."

Oli miten oli mutta selväksi on se ainakin tullut, että Suomessa on henkilöitä joille on kovin vaikeaa suhtautua että oppilas on yksilö, eikä häntä saa pakottaa olemaan muuta kuin mitä on.

Yksi mielenkiintoinen juttu http://www.hs.fi/kuukausiliite/a1451280786670

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset